Cwestiynau Cyffredin Sefydlu cooktop

1. A yw poptai ymsefydlu yn coginio'n gyflymach na'r poptai trydan a nwy arferol?

Ydy, mae popty ymsefydlu yn gyflymach na popty trydan traddodiadol a popty nwy. Mae'n caniatáu rheoli egni coginio ar unwaith yn debyg i losgwyr nwy. Mae dulliau coginio eraill yn defnyddio fflamau neu elfennau gwresogi poeth-goch ond dim ond cynhesu'r pot y mae gwresogi sefydlu.

2. A fydd coginio ymsefydlu yn arwain at ddefnydd uchel o ynni?

Na, mae popty ymsefydlu yn trosglwyddo egni trydanol trwy anwythiad o coil o wifren pan fydd cerrynt trydan yn llifo trwyddo. Mae'r cerrynt yn creu maes magnetig cyfnewidiol ac yn cynhyrchu gwres. Mae'r pot yn poethi ac yn cynhesu ei gynnwys trwy ddargludiad gwres. Mae'r arwyneb coginio wedi'i wneud o ddeunydd gwydr-cerameg sy'n ddargludydd gwres gwael, felly dim ond ychydig o wres sy'n cael ei golli trwy waelod y pot a achosodd wastraff lleiaf o egni o'i gymharu â choginio fflam agored a phen coginio trydan arferol. Nid yw'r effaith sefydlu yn cynhesu'r aer o amgylch y llong, gan arwain at effeithlonrwydd ynni pellach.

3. A oes peryglon iechyd yn sgil ymbelydredd uned sefydlu?

Cogyddion sefydlu cynhyrchu ymbelydredd amledd isel iawn, yn debyg i amledd radio microdon. Mae'r math hwn o ymbelydredd yn lleihau i ddim ar bellteroedd ychydig fodfeddi i oddeutu troedfedd o'r ffynhonnell. Yn ystod defnydd arferol, ni fyddwch yn ddigon agos at yr uned sefydlu weithredol i amsugno unrhyw ymbelydredd.

4. A oes angen technegau arbennig ar gyfer coginio ymsefydlu?

Popty ymsefydlu yn unig yw ffynhonnell gwres, felly, nid oes gan goginio gyda popty ymsefydlu unrhyw wahaniaeth o unrhyw fath o wres. Fodd bynnag, mae'r gwres yn llawer cyflymach gyda popty ymsefydlu.

5. Onid yw'r gwydr wyneb cooktop? A fydd yn cracio?

Mae'r wyneb cooktop wedi'i wneud o wydr cerameg, sy'n gryf iawn ac mae'n goddef tymereddau uchel iawn a newidiadau tymheredd sydyn. Mae gwydr cerameg yn anodd iawn, ond os byddwch chi'n gollwng eitem drwm o offer coginio, fe allai gracio. Fodd bynnag, mewn defnydd bob dydd, mae'n annhebygol o gracio.

6. A yw'n ddiogel defnyddio popty sefydlu?

Ydy, mae'r popty sefydlu yn fwy diogel i'w ddefnyddio na phoptai confensiynol oherwydd nid oes fflamau agored a gwresogyddion trydan. Gellir gosod beiciau coginio yn ôl hyd a thymheredd coginio gofynnol, byddent yn diffodd yn awtomatig ar ôl i'r cylch coginio gael ei gwblhau er mwyn osgoi bwyd wedi'i or-goginio a'r risg o niweidio'r popty.

mae pob model fel darparu swyddogaethau coginio auto ar gyfer coginio hawdd a diogel. Mewn gweithrediad arferol, mae'r arwyneb coginio yn aros yn ddigon cŵl i gyffwrdd heb anaf ar ôl i'r llong goginio gael ei symud.

7. A oes angen offer coginio arbennig arnaf ar gyfer coginio ymsefydlu?

Oes, gall offer coginio fod â symbol sy'n nodi ei fod yn gydnaws â phen coginio. Bydd sosbenni dur gwrthstaen yn gweithio ar arwyneb coginio ymsefydlu os yw sylfaen y badell yn radd magnetig o ddur gwrthstaen. Os yw magnet yn glynu'n dda at wadn y badell, bydd yn gweithio ar arwyneb coginio ymsefydlu.


Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr

Ar gyfer ymholiadau am ein cynnyrch neu bricelist, gadewch eich e-bost atom a byddwn mewn cysylltiad o fewn 24 awr.

Dilynwch ni

ar ein cyfryngau cymdeithasol
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube